Bezpečnější nakládání s tkáněmi a buňkami

April 24, 2017

Národní centrum tkání a buněk velmi vítá podpis novely Zákona o lidských tkáních a buňkách. Jde o významný a důležitý krok, který sjednotí kódování všech tkání a buněk v rámci EU a také požadavky na dovoz tkání a buněk z nečlenských zemí. Z alfanumerického kódu bude možné vyčíst původ tkání včetně tkáňového zařízení, které tkáně opatřilo. Novela tak de facto zamezí nelegálním spekulacím s lidskými tkáněmi. Přijetím novely se Evropa stane zcela bezpečným zpracovatelem tkání a nebude nijak možné ani využít nelegálně opatřené tkáně ze zemí mimo EU.

Novela stanoví požadavky na jednotný evropský kód (Single European Code, SEC) a na zabezpečení jakostních a bezpečnostních standardů pro dovážené tkáně a buňky. Jedná se o požadavky evropské směrnice 2015/565, která měla být transponována do legislativy členských států do 29. 10. 2016.

Přestože novela teprve vstoupí v platnost, Národní centrum tkání a buněk na zavedení SEC již intenzívně připravuje. Zcela měníme systém kódování dle požadavků SEC, upravujeme proprietární výrobní software, připravujeme se na nákup nové technologie na tisk štítků a snímacích zařízení. Jedná se o nemalé investice personální, časové i finanční, proto jsme velmi rádi, že konečně již budou jasné všechny detaily a systém budeme moci spustit k 1. květnu 2017, jak požaduje evropská směrnice i naši partneři z EU. I přesto, že novela vyvolá jen v našem zařízení odhadované investice ve výši 20 mil Kč, zcela jednoznačně ji podporujeme, řekl Ing. Petr Koška, MBA statutární ředitel PrimeCell Advanced Therapy a.s. 

Tisková zpráva zde >>

Back to previous page

 

PrimeCell Therapeutics a.s. je biotechnologická společnost vyvíjející léčivé přípravky z lidských buněk s cílem zlepšit kvalitu lidského života. Využíváme přirozené léčivé a regenerativní vlastnosti buněk. Speciálními manipulacemi ovlivňujeme vlastnosti buněk tak, aby léčebného účinku bylo dosaženo v postižených tkáních.

 

 

Využíváme přirozených léčivých a regenerativních vlastností buněk a jejich součástí. Speciálními ověřenými postupy ovlivňujeme vlastnosti buněk tak, abychom dosáhli léčebného účinku v postižených tkáních.

PrimeCell Therapeutics a.s. poskytuje pacientům nové metody vysoce personalizované efektivní léčby, které využívají lidské buňky a tkáně a to především v případech, kdy stav pacientů nelze léčit běžnými léčivy nebo jinou konvenční metodou, či je-li léčba lidskými buňkami pro pacienta šetrnější. Bude se věnovat především přípravě autologních a alogenních léčivých přípravků pro ortopedické indikace, ischemické choroby, kožní defekty nebo hojení ran.

 

Jedním ze základů aktivit PrimeCell Therapeutics a.s je intenzivní spolupráce s renomovanými tuzemskými a světovými vědeckými institucemi a klinickými centry s cílem využít výsledky základního výzkumu v klinické praxi, a to co nejrychleji ku prospěchu pacientů. Dále bude rozvíjena dosavadní síť více než sto klinických center a partnerů v České republice a v zahraničí.

 

PrimeCell Therapeutics a.s. byl založen v roce 2007. Je jedním z nejvýznamnějších investorů v Evropě v oblasti regenerativní medicíny. Vlastní a provozuje vysoce moderní vývojovou a výrobní infrastrukturu pro aplikovaný vývoj, zpracování a výrobu lidských buněk a tkání. Ve svém portfoliu má téměř 8000 m2 laboratorních prostor, z toho 2000 m2 cGMP zázemí pro vývoj a výrobu buněčných a tkáňových produktů. Více o infrastruktuře PrimeCell Therapeutics a.s. naleznete na www.natic.cz a www.4medi.cz

 

  About us
who we are
corporate Overview executive
and non-executive

directors
our history
partnerships and our
responsibility
Advanced & Cell Therapy

Key programs & products
current products
products in the pipeline
stories
Research
our innovative strategy
research areas
our developments
co-operation opportunites
Media
news
PrimeCell in media
odborné publikace
photogallery
corporate identity
About 4MEDi

Contact us
contact us
informace pro akcionáře
PrimeCell Therapeutics a.s.
Sídlo: Jáchymova 26/2 Praha 1/ 110 00
Office: U Plynárny 1002/97 Praha 10/ 101 00

Praha / Brno / Ostrava / New York / Singapore / Jeddah
© by primecell | pupečníková krev | design by upsala