Léčba chronických ran s využitím amniové membrány přinesla vynikající výsledky

May 16, 2017

V LDN Humpolec byla zahájena pilotní studie na léčbu ran amniovou membránou. Nyní, po několika týdnech léčby amniovou membránou, již můžeme prokázat signifikantní zlepšení stavu rány u vybraných pacientů a potvrdit předpokládaný účinek amniové membrány. Aplikace amniové membrány urychlila proces hojení a obnova kožního krytu probíhala bez viditelných známek jizvení.

Na začátku února byl LDN Humpolec (Vysočinské nemocnice a.s.) předán Nadačním fondem regenerativní medicíny Regeneron šek určený pro léčbu chronických ran amniovou membránou. Tento finanční příspěvek v hodnotě 300 000 Kč umožnil aplikaci amniové membrány pacientům LDN, jejichž rána nevykazovala známky hojení více než devět týdnů.

Amniovou membránu připravila k použití pro LDN Humpolec biotechnologická společnost Národní centrum tkání a buněk. V České republice se produkty z amniové membrány připravují již od roku 2000 a našly uplatnění zejména v očním lékařství.

Struktura amniové membrány (tzv. extracelulární matrix) poskytuje přirozené lešení pro obnovu tkáně a tím i pro hojení poranění a defektů. Obsahuje velké množství účinných látek, které hojení podporují, snižují bolestivost v ráně, potlačují infekci, tvorbu jizev a vykazují protizánětlivé účinky.

Podle studií a klinických dat ze zahraničí je vynikajících úspěchů dosahováno při použití amniové membrány právě v léčbě chronických ran. Tato skutečnost byla inspirací pro vývoj nového produktu určeného k aplikaci na chronické rány. Během probíhající studie byly získány data z léčby a další cenné informace, které budou následně zapracovány do dalšího vývoje produktu. Ten bude spočívat zejména ve výběru vhodného nosiče a způsobu balení tak, aby byla samotná aplikace jednoduchá, rychlá, pro pacienty přívětivá a zároveň zůstala zachována účinnost výsledného produktu. Národní centrum tkání a buněk zahájilo také proces patentování a ochrany zmíněného přípravku.

Hojení chronické rány je obtížné a zdlouhavé. Jedná se o socioekonomický problém postihující celou západní populaci. Dotýká se nejen pacienta samotného a jeho blízkých, ale zároveň zasahuje i celou společnost, neboť léčba dlouhodobě se nehojící rány je velmi nákladná. Národní centrum tkání a buněk odhaduje, že jen v České republice je až 200 000 pacientů postižených takovýmto onemocněním a náklady na jejich léčbu včetně dopadů socioekonomických činí až miliardy Kč ročně. Vyvíjený produkt umožní rychlejší zhojení chronické rány včetně plnohodnotné obnovy kožního krytu, rychlejší návrat do společnosti a zároveň sníží časovou i finanční náročnost spojenou s pravidelným docházením do převazové ambulance.

Back to previous page

 

PrimeCell Therapeutics a.s. je biotechnologická společnost vyvíjející léčivé přípravky z lidských buněk s cílem zlepšit kvalitu lidského života. Využíváme přirozené léčivé a regenerativní vlastnosti buněk. Speciálními manipulacemi ovlivňujeme vlastnosti buněk tak, aby léčebného účinku bylo dosaženo v postižených tkáních.

 

 

Využíváme přirozených léčivých a regenerativních vlastností buněk a jejich součástí. Speciálními ověřenými postupy ovlivňujeme vlastnosti buněk tak, abychom dosáhli léčebného účinku v postižených tkáních.

PrimeCell Therapeutics a.s. poskytuje pacientům nové metody vysoce personalizované efektivní léčby, které využívají lidské buňky a tkáně a to především v případech, kdy stav pacientů nelze léčit běžnými léčivy nebo jinou konvenční metodou, či je-li léčba lidskými buňkami pro pacienta šetrnější. Bude se věnovat především přípravě autologních a alogenních léčivých přípravků pro ortopedické indikace, ischemické choroby, kožní defekty nebo hojení ran.

 

Jedním ze základů aktivit PrimeCell Therapeutics a.s je intenzivní spolupráce s renomovanými tuzemskými a světovými vědeckými institucemi a klinickými centry s cílem využít výsledky základního výzkumu v klinické praxi, a to co nejrychleji ku prospěchu pacientů. Dále bude rozvíjena dosavadní síť více než sto klinických center a partnerů v České republice a v zahraničí.

 

PrimeCell Therapeutics a.s. byl založen v roce 2007. Je jedním z nejvýznamnějších investorů v Evropě v oblasti regenerativní medicíny. Vlastní a provozuje vysoce moderní vývojovou a výrobní infrastrukturu pro aplikovaný vývoj, zpracování a výrobu lidských buněk a tkání. Ve svém portfoliu má téměř 8000 m2 laboratorních prostor, z toho 2000 m2 cGMP zázemí pro vývoj a výrobu buněčných a tkáňových produktů. Více o infrastruktuře PrimeCell Therapeutics a.s. naleznete na www.natic.cz a www.4medi.cz

 

  About us
who we are
corporate Overview executive
and non-executive

directors
our history
partnerships and our
responsibility
Advanced & Cell Therapy

Key programs & products
current products
products in the pipeline
stories
Research
our innovative strategy
research areas
our developments
co-operation opportunites
Media
news
PrimeCell in media
odborné publikace
photogallery
corporate identity
About 4MEDi

Contact us
contact us
informace pro akcionáře
PrimeCell Therapeutics a.s.
Sídlo: Jáchymova 26/2 Praha 1/ 110 00
Office: U Plynárny 1002/97 Praha 10/ 101 00

Praha / Brno / Ostrava / New York / Singapore / Jeddah
© by primecell | pupečníková krev | design by upsala