PrimeCell Bioscience rozvíjí spolupráci s akademickými institucemi v Ostravě a připravil zázemí pro investice do medicínských technologií včetně peněz rizikového kapitálu.

June 16, 2017

V biotech parku 4MEDi v Ostravě rozvíjí spolupráci s akademickými institucemi z regionu.

Společnost PrimeCell Bioscience a. s. – provozovatel vědeckotechnologického parku 4 MEDical Innovations zaměřeného na biotechnologie rozvíjí spolupráci s VŠB Ostrava a Lékařskou fakultou Ostravské university, se kterými podepsala smlouvy o účasti studentů na výzkumných projektech ve 4MEDi.

Již několik studentů a doktorandů z VŠB se podílí v laboratořích 4MEDi na projektech translace poznatků základního a aplikovaného výzkumu do produktů.. V přípravě jsou další projekty s vědeckými pracovišti fakultní nemocnice Ostrava, do kterých by se měli zapojit studenti lékařské fakulty Ostravské university. Připravované projekty jsou multioborové a zahrnují úkoly z oblastí biologie, genetiky, nanotechnologií, zpracování obrazu a využití pokročilých matematických metod.

V květnu ve 4MEDi také zahájil činnost medtech Accelerator Expletio, za kterým stojí skupina Opifer, jeden z významných poskytovatelů rizikového kapitálu v ČR. Nově bude investovat do oblasti medicínských technologií ve spolupráci se společností PrimeCell Bioscience a.s.. Laboratoře a vědecký personál PrimeCell Bioscience dává možnost rozvoje investování do jednoho z neperspektivnějších oborů současnosti, kterým nesporně oblast biotechnologií a nanotechnologií je. Celá tato oblast je postavená na nejširší multioborové platformě a dává tím možnost využití výstupů vědy a výzkumu většina akademických institucí v ČR, sdělili zástupci Opifer.

Back to previous page

 

PrimeCell Therapeutics a.s. je biotechnologická společnost vyvíjející léčivé přípravky z lidských buněk s cílem zlepšit kvalitu lidského života. Využíváme přirozené léčivé a regenerativní vlastnosti buněk. Speciálními manipulacemi ovlivňujeme vlastnosti buněk tak, aby léčebného účinku bylo dosaženo v postižených tkáních.

 

 

Využíváme přirozených léčivých a regenerativních vlastností buněk a jejich součástí. Speciálními ověřenými postupy ovlivňujeme vlastnosti buněk tak, abychom dosáhli léčebného účinku v postižených tkáních.

PrimeCell Therapeutics a.s. poskytuje pacientům nové metody vysoce personalizované efektivní léčby, které využívají lidské buňky a tkáně a to především v případech, kdy stav pacientů nelze léčit běžnými léčivy nebo jinou konvenční metodou, či je-li léčba lidskými buňkami pro pacienta šetrnější. Bude se věnovat především přípravě autologních a alogenních léčivých přípravků pro ortopedické indikace, ischemické choroby, kožní defekty nebo hojení ran.

 

Jedním ze základů aktivit PrimeCell Therapeutics a.s je intenzivní spolupráce s renomovanými tuzemskými a světovými vědeckými institucemi a klinickými centry s cílem využít výsledky základního výzkumu v klinické praxi, a to co nejrychleji ku prospěchu pacientů. Dále bude rozvíjena dosavadní síť více než sto klinických center a partnerů v České republice a v zahraničí.

 

PrimeCell Therapeutics a.s. byl založen v roce 2007. Je jedním z nejvýznamnějších investorů v Evropě v oblasti regenerativní medicíny. Vlastní a provozuje vysoce moderní vývojovou a výrobní infrastrukturu pro aplikovaný vývoj, zpracování a výrobu lidských buněk a tkání. Ve svém portfoliu má téměř 8000 m2 laboratorních prostor, z toho 2000 m2 cGMP zázemí pro vývoj a výrobu buněčných a tkáňových produktů. Více o infrastruktuře PrimeCell Therapeutics a.s. naleznete na www.natic.cz a www.4medi.cz

 

  About us
who we are
corporate Overview executive
and non-executive

directors
our history
partnerships and our
responsibility
Advanced & Cell Therapy

Key programs & products
current products
products in the pipeline
stories
Research
our innovative strategy
research areas
our developments
co-operation opportunites
Media
news
PrimeCell in media
odborné publikace
photogallery
corporate identity
About 4MEDi

Contact us
contact us
informace pro akcionáře
PrimeCell Therapeutics a.s.
Sídlo: Jáchymova 26/2 Praha 1/ 110 00
Office: U Plynárny 1002/97 Praha 10/ 101 00

Praha / Brno / Ostrava / New York / Singapore / Jeddah
© by primecell | pupečníková krev | design by upsala