Podporujme mladé vědce v Moravskoslezském kraji

June 23, 2017

Herbert Pavera, poslanec TOP 09 za Moravskoslezský kraj, dnes uspořádal konferenci na půdě Poslanecké sněmovny, která se věnovala aplikaci vědy a podpoře vzniku nejen biotechnologických firem. Konference se zúčastnili zástupci státních institucí, akademické sféry i úspěšných podniků ze severní Moravy.

"ČR má sice nejnižší nezaměstnanost, ve srovnání s vyspělými státy však stále převažují pracovní místa s nízkou produktivitou. Pořád se spíše blížíme představě montovny Evropy než moderní, inovativní ekonomice. Právě česká pracovní místa budou nejvíce ohrožena nastupující digitalizací, automatizací a rozšiřováním robotů ve výrobě. Východiskem je podporovat vznik míst s vysokou přidanou hodnotou na základě přenosu poznatků vědy do praxe," uvedl poslanec Pavera.

Ten poukázal na to, že podpora aplikovaného výzkumu je velkou příležitostí pro Moravskoslezský kraj, který trpí útlumem tradičního průmyslu: "Veřejné prostředky by měly směřovat na zlepšení přenosu výsledku výzkumu do praktického využití. Místo desítek tisíců nových úředníků za miliardy korun by měla současná vláda více podporovat vědce, především z řad mladých absolventů a studentů. Tím nejen zvýšíme nízké mzdy v regionu, ale také zamezíme odchodu mladých, šikovných lidí z Moravskoslezského kraje."

Podle Herberta Pavery na severní Moravě existují všechny předpoklady pro vznik moderní ekonomiky s vysokou přidanou hodnotou a vysokou životní úrovní. "Máme kvalitní univerzity, nadějné studenty i dobře fungující firmy z oblasti biotechnologií, které dokazují, že tudy vede cesta. Stát i kraj by měly akademický a soukromý sektor propojovat, hledat perspektivní investory a snižovat byrokracii. Bohužel, administrativa je v současnosti velká a především malým a středním podnikům se naopak ještě zvyšuje," uzavřel poslanec Pavera.

O současném stavu podpory aplikovaného výzkumu na dnešní konferenci informoval náměstek pro vědu, výzkum a inovace Arnošt Marks a ředitel Technologické agentury ČR Petr Očko. Mezinárodní porovnání se špičkou na tomto poli, Izraelem, představil profesor Zohar Ben-Asher. Moravskoslezský kraj zastupoval Martin Duda, ředitel Centra podpory inovací VŠB-Technické univerzity v Ostravě, Martin Radina z Diagnostického centra J.G. Mendela, součásti 4Medical Innovations Ostrava. Na konferenci vystoupili také poslanec a bývalý ministr zdravotnictví Leoš Heger a Hana Kosová, ředitelka Centra pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy.   

Back to previous page

 

PrimeCell Therapeutics a.s. je biotechnologická společnost vyvíjející léčivé přípravky z lidských buněk s cílem zlepšit kvalitu lidského života. Využíváme přirozené léčivé a regenerativní vlastnosti buněk. Speciálními manipulacemi ovlivňujeme vlastnosti buněk tak, aby léčebného účinku bylo dosaženo v postižených tkáních.

 

 

Využíváme přirozených léčivých a regenerativních vlastností buněk a jejich součástí. Speciálními ověřenými postupy ovlivňujeme vlastnosti buněk tak, abychom dosáhli léčebného účinku v postižených tkáních.

PrimeCell Therapeutics a.s. poskytuje pacientům nové metody vysoce personalizované efektivní léčby, které využívají lidské buňky a tkáně a to především v případech, kdy stav pacientů nelze léčit běžnými léčivy nebo jinou konvenční metodou, či je-li léčba lidskými buňkami pro pacienta šetrnější. Bude se věnovat především přípravě autologních a alogenních léčivých přípravků pro ortopedické indikace, ischemické choroby, kožní defekty nebo hojení ran.

 

Jedním ze základů aktivit PrimeCell Therapeutics a.s je intenzivní spolupráce s renomovanými tuzemskými a světovými vědeckými institucemi a klinickými centry s cílem využít výsledky základního výzkumu v klinické praxi, a to co nejrychleji ku prospěchu pacientů. Dále bude rozvíjena dosavadní síť více než sto klinických center a partnerů v České republice a v zahraničí.

 

PrimeCell Therapeutics a.s. byl založen v roce 2007. Je jedním z nejvýznamnějších investorů v Evropě v oblasti regenerativní medicíny. Vlastní a provozuje vysoce moderní vývojovou a výrobní infrastrukturu pro aplikovaný vývoj, zpracování a výrobu lidských buněk a tkání. Ve svém portfoliu má téměř 8000 m2 laboratorních prostor, z toho 2000 m2 cGMP zázemí pro vývoj a výrobu buněčných a tkáňových produktů. Více o infrastruktuře PrimeCell Therapeutics a.s. naleznete na www.natic.cz a www.4medi.cz

 

  About us
who we are
corporate Overview executive
and non-executive

directors
our history
partnerships and our
responsibility
Advanced & Cell Therapy

Key programs & products
current products
products in the pipeline
stories
Research
our innovative strategy
research areas
our developments
co-operation opportunites
Media
news
PrimeCell in media
odborné publikace
photogallery
corporate identity
About 4MEDi

Contact us
contact us
informace pro akcionáře
PrimeCell Therapeutics a.s.
Sídlo: Jáchymova 26/2 Praha 1/ 110 00
Office: U Plynárny 1002/97 Praha 10/ 101 00

Praha / Brno / Ostrava / New York / Singapore / Jeddah
© by primecell | pupečníková krev | design by upsala