Stáže studentů ve Vědeckotechnologickém parku 4Medical Innovations Ostrava

January 18, 2018

1.10.2017 byl společností Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s. (dceřiná společnost PrimeCell Bioscience, a.s.) započat projekt s názvem „Stáže studentů ve Vědeckotechnologickém parku 4Medical Innovations Ostrava“, který je spolufinancován Moravskoslezským krajem v rámci dotačního programu Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách.

Cílem projektu je zapojit studenty - pod odborným vedením - do vývoje a optimalizace nových metod a materiálů, jejich charakterizace a testování, asistence s explorací, verifikací a validací technologických platforem.

Hlavní zaměřením společnosti PrimeCell Bioscience a.s. je produkce a vývoj buněčných léčivých přípravků pro moderní terapii (ATMP), postupů a nástrojů pro regenerativní medicínu (RM) a další biotechnologické obory. Toto zahrnuje translaci inovativních technologií (zejména mikrofluidiky a aplikovaných nanotechnologií) do produktů upotřebitelných především v klinické a laboratorní praxi. Součástí činnosti společnosti PrimeCell Bioscince a.s. je provozování infrastruktury vědeckotechnologického parku 4MEDi.

Účastí na reálných projektech získají studenti představu o komerčním sektoru Výzkum a Vývoj a zároveň získají praktické laboratorní zkušenosti, které zvýší jejich uplatnění na trhu práce. Studenti se nebudou soustředit po celou dobu stáže na jediný problém, ale přispějí k řadě úloh zaměřených na rozličné problémy z uvedených oblastí a tedy zakusí skutečnou rozmanitost a reálné pracovní výzvy v multidisciplinárním Výzkum a Vývoj komerčním sektoru.

Vzájemná spolupráce komerčního a akademického sektoru v regionu MSK v oblasti Výzkum a Vývoj v jednom z nejperspektivnějších oborů, kterým je biomedicína a nanotechnologie, pomůže zvýšit atraktivitu vysokých škol na území MSK. Praxe studentů v reálném Výzkum a Vývoj prostředí přispívá ke zvýšení kvality vzdělání s důrazem na připravenost VŠ absolventů pro trh práce. Tato aktivita rovněž posiluje odborné kompetence studentů, zvyšuje jejich uplatnitelnost na trhu práce a nabízí studentům reálnou možnost uplatnění po ukončení studia v naší společnosti. Přínosem pro naši společnost je také možnost "vychovat" si mladé vědecké pracovníky pro budoucí spolupráci. 

Back to previous page

 

PrimeCell Therapeutics a.s. je biotechnologická společnost vyvíjející léčivé přípravky z lidských buněk s cílem zlepšit kvalitu lidského života. Využíváme přirozené léčivé a regenerativní vlastnosti buněk. Speciálními manipulacemi ovlivňujeme vlastnosti buněk tak, aby léčebného účinku bylo dosaženo v postižených tkáních.

 

 

Využíváme přirozených léčivých a regenerativních vlastností buněk a jejich součástí. Speciálními ověřenými postupy ovlivňujeme vlastnosti buněk tak, abychom dosáhli léčebného účinku v postižených tkáních.

PrimeCell Therapeutics a.s. poskytuje pacientům nové metody vysoce personalizované efektivní léčby, které využívají lidské buňky a tkáně a to především v případech, kdy stav pacientů nelze léčit běžnými léčivy nebo jinou konvenční metodou, či je-li léčba lidskými buňkami pro pacienta šetrnější. Bude se věnovat především přípravě autologních a alogenních léčivých přípravků pro ortopedické indikace, ischemické choroby, kožní defekty nebo hojení ran.

 

Jedním ze základů aktivit PrimeCell Therapeutics a.s je intenzivní spolupráce s renomovanými tuzemskými a světovými vědeckými institucemi a klinickými centry s cílem využít výsledky základního výzkumu v klinické praxi, a to co nejrychleji ku prospěchu pacientů. Dále bude rozvíjena dosavadní síť více než sto klinických center a partnerů v České republice a v zahraničí.

 

PrimeCell Therapeutics a.s. byl založen v roce 2007. Je jedním z nejvýznamnějších investorů v Evropě v oblasti regenerativní medicíny. Vlastní a provozuje vysoce moderní vývojovou a výrobní infrastrukturu pro aplikovaný vývoj, zpracování a výrobu lidských buněk a tkání. Ve svém portfoliu má téměř 8000 m2 laboratorních prostor, z toho 2000 m2 cGMP zázemí pro vývoj a výrobu buněčných a tkáňových produktů. Více o infrastruktuře PrimeCell Therapeutics a.s. naleznete na www.natic.cz a www.4medi.cz

 

  About us
who we are
corporate Overview executive
and non-executive

directors
our history
partnerships and our
responsibility
Advanced & Cell Therapy

Key programs & products
current products
products in the pipeline
stories
Research
our innovative strategy
research areas
our developments
co-operation opportunites
Media
news
PrimeCell in media
odborné publikace
photogallery
corporate identity
About 4MEDi

Contact us
contact us
informace pro akcionáře
PrimeCell Therapeutics a.s.
Sídlo: Jáchymova 26/2 Praha 1/ 110 00
Office: U Plynárny 1002/97 Praha 10/ 101 00

Praha / Brno / Ostrava / New York / Singapore / Jeddah
© by primecell | pupečníková krev | design by upsala