MUDr. Gabriel Pallay v Brně přednášel o významu pupečníkové krve a tkáně pupečníku

June 11, 2018

Ve dnech 7.-10.6.2018 proběhla v Brně 5. Společná konference České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a Slovenské gynekologické a porodnické společnosti SLS s podtitulem „Kontroverze v gynekologii a porodnictví".

Národní centrum tkání a buněk (NCTB) bylo na této významné akci zastoupeno příspěvkem „Je archivace pupečníkové krve, pupečníku a placenty smysluplná?„, který v pátek 8. 6. 2018 v rámci bloku přednášek s názvem „Reprodukční medicína“ v zastoupení NCTB přednesl MUDr. Gabriel Pallay, CSc. Po stručném představení biologických vlastností perinatálních tkání následovala část věnovaná jejich reálnému klinickému využití v rámci regenerativní medicíny. V rámci objektivity zaznělo upozornění na rostoucí zájem o využívání kmenových buněk získávaných z dospělého lidského organizmu (např. kmenové buňky z periferní krve, nebo indukované pluripotentní buňky). Zároveň ale byla zdůrazněná původní čistota genetické informace kmenových buněk (neovlivněná epigenetickými vlivy, např. methylací bazí DNA), která je v kmenových buňkách dospělého člověka opětovně nedosažitelná.

„Hlavními důvody bankování perinatálních tkání jsou jednak vysoké koncentrace mezenchymálních kmenových buněk využitelné pro regeneraci tkání mesodermálního původu a zároveň i fakt, že jejich genetické informace mají původní novorozeneckou tedy ještě epigeneticky nepozměněnou kvalitu. Takového stavu nelze dosáhnout žádnou laboratorní úpravou buněk odebraných z dospělého lidského organismu,“ vysvětlil MUDr. Pallay v rámci přednášky.

Perinatální tkáně jsou v současnosti ještě stále povětšinou likvidovány jako biologický odpad. Moderní medicinské technologie a metody nám ale nabízí stále nové možnosti jejich využití. Navíc, perinatální tkáně jsou nevyčerpatelným zdrojem – pokud bude existovat lidstvo budou existovat i perinatální tkáně. Klíčovým bodem je uvědomit si to ve chvíli porodu – je to situace, která je v životě každého člověka neopakovatelná.

Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP vnímá možnost využití perinatálních tkání jako perspektivní a právě proto doporučuje o této metodě těhotné informovat. V tomto je role gynekologů a porodníků nezastupitelná.

Back to previous page

 

PrimeCell Therapeutics a.s. je biotechnologická společnost vyvíjející léčivé přípravky z lidských buněk s cílem zlepšit kvalitu lidského života. Využíváme přirozené léčivé a regenerativní vlastnosti buněk. Speciálními manipulacemi ovlivňujeme vlastnosti buněk tak, aby léčebného účinku bylo dosaženo v postižených tkáních.

 

 

Využíváme přirozených léčivých a regenerativních vlastností buněk a jejich součástí. Speciálními ověřenými postupy ovlivňujeme vlastnosti buněk tak, abychom dosáhli léčebného účinku v postižených tkáních.

PrimeCell Therapeutics a.s. poskytuje pacientům nové metody vysoce personalizované efektivní léčby, které využívají lidské buňky a tkáně a to především v případech, kdy stav pacientů nelze léčit běžnými léčivy nebo jinou konvenční metodou, či je-li léčba lidskými buňkami pro pacienta šetrnější. Bude se věnovat především přípravě autologních a alogenních léčivých přípravků pro ortopedické indikace, ischemické choroby, kožní defekty nebo hojení ran.

 

Jedním ze základů aktivit PrimeCell Therapeutics a.s je intenzivní spolupráce s renomovanými tuzemskými a světovými vědeckými institucemi a klinickými centry s cílem využít výsledky základního výzkumu v klinické praxi, a to co nejrychleji ku prospěchu pacientů. Dále bude rozvíjena dosavadní síť více než sto klinických center a partnerů v České republice a v zahraničí.

 

PrimeCell Therapeutics a.s. byl založen v roce 2007. Je jedním z nejvýznamnějších investorů v Evropě v oblasti regenerativní medicíny. Vlastní a provozuje vysoce moderní vývojovou a výrobní infrastrukturu pro aplikovaný vývoj, zpracování a výrobu lidských buněk a tkání. Ve svém portfoliu má téměř 8000 m2 laboratorních prostor, z toho 2000 m2 cGMP zázemí pro vývoj a výrobu buněčných a tkáňových produktů. Více o infrastruktuře PrimeCell Therapeutics a.s. naleznete na www.natic.cz a www.4medi.cz

 

  About us
who we are
corporate Overview executive
and non-executive

directors
our history
partnerships and our
responsibility
Advanced & Cell Therapy

Key programs & products
current products
products in the pipeline
stories
Research
our innovative strategy
research areas
our developments
co-operation opportunites
Media
news
PrimeCell in media
odborné publikace
photogallery
corporate identity
About 4MEDi

Contact us
contact us
informace pro akcionáře
PrimeCell Therapeutics a.s.
Sídlo: Jáchymova 26/2 Praha 1/ 110 00
Office: U Plynárny 1002/97 Praha 10/ 101 00

Praha / Brno / Ostrava / New York / Singapore / Jeddah
© by primecell | pupečníková krev | design by upsala