Vzniklo výzkumné a vývojové centrum pro buněčnou terapii v hematologii a onkologii Cell CooLab Ostrava

August 8, 2018

Česká společnost PrimeCell Advanced Therapy, která se zabývá regenerativní medicínou a Lékařská fakulta Ostravské univerzity ve spolupráci s dalšími partnery otevírá vývojové a výzkumné pracoviště v biomedicínském centru 4Medical Innovations. Pro Primecell Advanced Therapy, jako spoluřešitele projektu, je to poměrně zásadní milník. Společným úsilím všech zúčastněných subjektů se totiž podařilo nastartovat vznik centra pro buněčnou terapii v hematologii a onkologii. Vědci zde budou zkoumat personalizovanou léčbu vážných onemocnění s užitím unikátních moderních technologií buněčného a genového inženýrství.

Firma PrimeCell Advanced Therapy a Ostravská univerzita, ve spolupráci s partnery z komerční sféry – Centrem buněčné terapie a diagnostiky, společností Spadia LAB a Fakultní nemocnicí Ostrava, si mohou připsat zásadní úspěch na své cestě v regenerativní medicíně. Sdružení partnerů získalo podporu velmi významného projektu s názvem Cell CooLab Ostrava, což je akronym pro laboratoř spolupráce (Cooperative Laboratory).  Díky podpoře z Operačního programu výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV) bude již v tomto roce v Ostravě vytvořeno výzkumné a vývojové centrum pro buněčnou terapii v hematologii a onkologii.

Projekt oficiálně odstartoval 1. srpna 2018. „Vytvoření pevné platformy spolupráce a partnerství výzkumné organizace z ostravské aglomerace, včetně subjektů z aplikační sféry bude pro region jednoznačným přínosem. Ve svém důsledku podpoří zvýšení konkurenceschopnosti jak ve výzkumu, tak ve vysoce inovativní oblasti medicínské biotechnologie,“ přibližuje MUDr. Serhiy Forostyak ze společnosti PrimeCell Advanced Therapy.

Projekt vedle výzkumné náplně usiluje především o rozvinutí a prohloubení dlouhodobé mezisektorové spolupráce. „V rámci projektu vzniká společné vědecko-výzkumné a vývojové centrum. Jde o novou infrastrukturu a nové pozice pro výzkumné pracovníky, kteří se budou dlouhodobě a cíleně věnovat problematice využití buněk v léčbě nádorových onemocnění krvetvorby,“ doplňuje MUDr. Zdeněk Kořístek z Ostravské univerzity.

Výzkumná činnost bude zajištěna a prohlubována na úrovni řízení projektu a společnými poradami realizačních a výzkumných týmů. Upozaděna nezůstane ani osvědčená metoda konání pravidelných workshopů, ze kterých budou dále vycházet další podněty. Společně bude připravovány i publikace a jiné výstupy.

Sdílená platforma a úzká kooperace výzkumných a vývojových týmů povede k zásadnímu urychlení vývoje léčiv tzv. moderní terapie. Ve svém důsledku dojde ke zvýšení potenciálu pro urychlené využití výsledků v praxi. „Zcela zásadní pro úspěšnost projektu, bude možnost využít unikátní technologie, které mají partneři k dispozici, pro řešení projektových vědecko-výzkumných záměrů, které budou svými poznatky cílit na celou Evropu,“ uzavřel Serhiy Forostyak.


Back to previous page

 

PrimeCell Therapeutics a.s. je biotechnologická společnost vyvíjející léčivé přípravky z lidských buněk s cílem zlepšit kvalitu lidského života. Využíváme přirozené léčivé a regenerativní vlastnosti buněk. Speciálními manipulacemi ovlivňujeme vlastnosti buněk tak, aby léčebného účinku bylo dosaženo v postižených tkáních.

 

 

Využíváme přirozených léčivých a regenerativních vlastností buněk a jejich součástí. Speciálními ověřenými postupy ovlivňujeme vlastnosti buněk tak, abychom dosáhli léčebného účinku v postižených tkáních.

PrimeCell Therapeutics a.s. poskytuje pacientům nové metody vysoce personalizované efektivní léčby, které využívají lidské buňky a tkáně a to především v případech, kdy stav pacientů nelze léčit běžnými léčivy nebo jinou konvenční metodou, či je-li léčba lidskými buňkami pro pacienta šetrnější. Bude se věnovat především přípravě autologních a alogenních léčivých přípravků pro ortopedické indikace, ischemické choroby, kožní defekty nebo hojení ran.

 

Jedním ze základů aktivit PrimeCell Therapeutics a.s je intenzivní spolupráce s renomovanými tuzemskými a světovými vědeckými institucemi a klinickými centry s cílem využít výsledky základního výzkumu v klinické praxi, a to co nejrychleji ku prospěchu pacientů. Dále bude rozvíjena dosavadní síť více než sto klinických center a partnerů v České republice a v zahraničí.

 

PrimeCell Therapeutics a.s. byl založen v roce 2007. Je jedním z nejvýznamnějších investorů v Evropě v oblasti regenerativní medicíny. Vlastní a provozuje vysoce moderní vývojovou a výrobní infrastrukturu pro aplikovaný vývoj, zpracování a výrobu lidských buněk a tkání. Ve svém portfoliu má téměř 8000 m2 laboratorních prostor, z toho 2000 m2 cGMP zázemí pro vývoj a výrobu buněčných a tkáňových produktů. Více o infrastruktuře PrimeCell Therapeutics a.s. naleznete na www.natic.cz a www.4medi.cz

 

  About us
who we are
corporate Overview executive
and non-executive

directors
our history
partnerships and our
responsibility
Advanced & Cell Therapy

Key programs & products
current products
products in the pipeline
stories
Research
our innovative strategy
research areas
our developments
co-operation opportunites
Media
news
PrimeCell in media
odborné publikace
photogallery
corporate identity
About 4MEDi

Contact us
contact us
informace pro akcionáře
PrimeCell Therapeutics a.s.
Sídlo: Jáchymova 26/2 Praha 1/ 110 00
Office: U Plynárny 1002/97 Praha 10/ 101 00

Praha / Brno / Ostrava / New York / Singapore / Jeddah
© by primecell | pupečníková krev | design by upsala