News

March 22, 2017
čára

Mgr. Petra Štěpánková — Key Account Manager

Mgr. Petra Štěpánková was selected to fill the job position of Key Account Manager for the company PrimeCell Advanced Therapy Inc. As a member of the sales team she will be responsible for active sales of the key products of the company and identifying potential of the clients in the Czech Republic.

read more >>

March 21, 2017
čára

Renáta Průchová — Key Account Manager

In March, Renáta Průchová joined the PrimeCell group as the Key Account Manager. She will be responsible for the sales of all products in the Czech Republic.

read more >>

March 21, 2017
čára

Bc. Michaela Česalová — Key Account Manager

Bc. Michaela Česalová has joined PrimeCell Advance Therapy a.s. since 1st March 2017. Michaela is member of our sales team with specific responsibility for active sale and presentation of our strategic products in Czech Republic.

read more >>

March 21, 2017
čára

Ing. Kamila Kadaši — Key Account Manager

Mrs. Ing. Kamila Kadaši started to work in the company PrimeCell a.s as Key Account Manager in March 2017. She will be responsible for the implementation of the marketing and sales strategy of all products in the Slovak Republic.

read more >>

February 21, 2017
čára

Dobrá zpráva pro regenerativní medicínu: Indukované pluripotentní kmenové buňky nevykazují zvýšenou frekvenci mutací

Dobrou zprávou pro regenerativní medicínu je nedávné zjištění vědců z amerického Národního Institutu Zdraví (NIH) v Bethesdě, publikované začátkem února v časopisu P.N.A.S.. Výzkumná skupina se zaměřila na sledování mutací v genomu indukovaných pluripotentních kmenových buněk (iPSCs).

read more >>

February 20, 2017
čára

Biotechnologie jako lákadlo pro české byznysmany

Jedním příkladem, kdy kouzlu biotechnologií podlehla i společnost s přísně racionální investiční mentalitou, byl loni oznámený vstup skupiny Penta do firmy PrimeCell Therapeutics. Společnost vyvíjí léčivé přípravky z buněk a tkání samotných pacientů, přezdívá se jí „továrna na lidské náhradní díly“. Investiční ředitel Penty Václav Jirků vzpomíná, jak u některých partnerů skupiny zpočátku s PrimeCellem narazil. „Vyslechli jsme si, proč nosíme něco, co je v úplném rozporu s naším přístupem,“ řekl Jirků Ekonomu. Zdůraznil, že Penta nikdy nepatřila mezi investory do rizikového neboli venture kapitálu. // O tom, že Penta koupí od zakladatele PrimeCellu Michala Zahradníčka menšinový podíl, nakonec rozhodlo přesvědčení, že investice pomůže zlepšit renomé jejího zdravotnického byznysu, jehož páteří je síť nemocnic a lékáren. „Potřebujeme ukázat, že to, co děláme ve zdravotnictví, je lepší. Tedy že máme i nějaký nový produkt, který ostatní nemají,“ vysvětluje Jirků.

read more >>

February 15, 2017
čára

From Zentiva/Sanofi to PrimeCell - Dr. Šárka Vitásková new sales director in PrimeCell

Dr. Šárka Vitásková became a sales director in PrimeCell group in February. She will be in charge of whole sales team and sales of all products of the company in the Czech Republic, Slovakia and Poland.

read more >>

February 7, 2017
čára

Forever young - boj proti stárnutí je úspěšný

Protilátka dokáže ochránit mozek před negativním efektem staré krve. Experimenty vědeckých týmů pracujících v oblasti biologie stárnutí v průběhu několika posledních desetiletí prokázaly, že krev z mladého jedince má příznivý efekt na tkáně starého organismu, zatímco krev ze starého organismu může naopak mít negativní vliv na mladou tkáň, a způsobit v ní změny pozorované při stárnutí. 

read more >>

February 1, 2017
čára

Oznámení o rozdělení zanikající společnosti PrimeCell Therapeutics a.s., rozštěpením sloučením s nástupnickými společnostmi PrimeCell Bioscience, a.s. a PrimeCell Advanced Therapy a.s.

S účinností ke dni 1. 1. 2017 došlo k zápisu rozdělení zanikající společnosti PrimeCell Therapeutics a.s., se sídlem Jáchymova 26/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 276 60 320 rozštěpením do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, v jehož důsledku na společnost PrimeCell Bioscience, a.s., se sídlem Jáchymova 26/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 053 75 185, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21850, přešla část jmění zanikající společnosti PrimeCell Therapeutics a.s., na společnost PrimeCell Advanced Therapy, a.s., se sídlem Jáchymova 26/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 053 72 615, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21848, přešla část jmění zanikající společnosti PrimeCell Therapeutics a.s., a současně došlo k výmazu zanikající společnosti PrimeCell Therapeutics a.s. se sídlem Jáchymova 26/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 276 60 320 z obchodního rejstříku, to vše v souladu s příslušnými ustanovením zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a se zveřejněným projektem rozdělení.

read more >>

January 23, 2017
čára

Porod přináší unikátní možnost k získání perinatálních kmenových buněk

Kmenové buňky získané při narození dítěte zvyšují počet indikací pro léčbu. Jedná se nejen o buňky z pupečníkové krve, ale o celou škálu kmenových buněk označovaných jako buňky perinatální - kmenové buňky získané při porodu.

read more >>

January 18, 2017
čára

Porod přináší unikátní možnost k získání perinatálních kmenových buněk

Kmenové buňky získané při narození dítěte zvyšují počet indikací pro léčbu. Jedná se nejen o buňky z pupečníkové krve, ale o celou škálu kmenových buněk označovaných jako buňky perinatální - kmenové buňky získané při porodu.

read more >>

January 10, 2017
čára

Léčba cukrovky typu 1. u dětí využitím pupečníkové krve

Professorka Maria Craig MBBS PhD FRACP, pediatrička a endocrinoložka ve Westmead Children's Hospital v Sydney zahájila první klinickou zkoušku na světě s využitím vlastní pupečníkové krve dítěte k léčbě Diabetes typu 1.

read more >>

 

PrimeCell Therapeutics a.s. je biotechnologická společnost vyvíjející léčivé přípravky z lidských buněk s cílem zlepšit kvalitu lidského života. Využíváme přirozené léčivé a regenerativní vlastnosti buněk. Speciálními manipulacemi ovlivňujeme vlastnosti buněk tak, aby léčebného účinku bylo dosaženo v postižených tkáních.

 

 

Využíváme přirozených léčivých a regenerativních vlastností buněk a jejich součástí. Speciálními ověřenými postupy ovlivňujeme vlastnosti buněk tak, abychom dosáhli léčebného účinku v postižených tkáních.

PrimeCell Therapeutics a.s. poskytuje pacientům nové metody vysoce personalizované efektivní léčby, které využívají lidské buňky a tkáně a to především v případech, kdy stav pacientů nelze léčit běžnými léčivy nebo jinou konvenční metodou, či je-li léčba lidskými buňkami pro pacienta šetrnější. Bude se věnovat především přípravě autologních a alogenních léčivých přípravků pro ortopedické indikace, ischemické choroby, kožní defekty nebo hojení ran.

 

Jedním ze základů aktivit PrimeCell Therapeutics a.s je intenzivní spolupráce s renomovanými tuzemskými a světovými vědeckými institucemi a klinickými centry s cílem využít výsledky základního výzkumu v klinické praxi, a to co nejrychleji ku prospěchu pacientů. Dále bude rozvíjena dosavadní síť více než sto klinických center a partnerů v České republice a v zahraničí.

 

PrimeCell Therapeutics a.s. byl založen v roce 2007. Je jedním z nejvýznamnějších investorů v Evropě v oblasti regenerativní medicíny. Vlastní a provozuje vysoce moderní vývojovou a výrobní infrastrukturu pro aplikovaný vývoj, zpracování a výrobu lidských buněk a tkání. Ve svém portfoliu má téměř 8000 m2 laboratorních prostor, z toho 2000 m2 cGMP zázemí pro vývoj a výrobu buněčných a tkáňových produktů. Více o infrastruktuře PrimeCell Therapeutics a.s. naleznete na www.natic.cz a www.4medi.cz

 

  About us
who we are
corporate Overview executive
and non-executive

directors
our history
partnerships and our
responsibility
Advanced & Cell Therapy

Key programs & products
current products
products in the pipeline
stories
Research
our innovative strategy
research areas
our developments
co-operation opportunites
Media
news
PrimeCell in media
odborné publikace
photogallery
corporate identity
About 4MEDi

Contact us
contact us
informace pro akcionáře
PrimeCell Therapeutics a.s.
Sídlo: Jáchymova 26/2 Praha 1/ 110 00
Office: U Plynárny 1002/97 Praha 10/ 101 00

Praha / Brno / Ostrava / New York / Singapore / Jeddah
© by primecell | pupečníková krev | design by upsala