Corporate overview

Our Mission

Our mission is to provide all people with the opportunity to enhance their quality of life or its preservation and to improve their state of health with the use of human cells and tissues. The use of our own cells is the natural approach to health protection and life preservation.

Our Vision

PrimeCell Therapeutics Inc. is a biotech company focused on the development of cell-based medicinal products with the aim to enhance the quality of human life. For the development and production process we utilize natural healing and regenerative properties of cells. Through highly specialised manipulation, we are able to influence cell properties to achieve the desired regenerative effect in affected human tissues.

PrimeCell Therapeutics provides patients with new highly personalised and effective treatment methods, which are based on human cells and tissues, especially in cases where pharmaceutical and other conventional treatment methods fail or when cell-based treatment is more convenient for a patient. PrimeCell Therapeutics is to primarily deal with preparation of autologous and allogeneic medicinal products for orthopaedic indications, ischemic diseases, in addition to skin defects and wound healing.

PrimeCell Therapeutics is a biotech company focused on regenerative medicine with its own R&D and robust production infrastructure, strong product pipeline, cell and tissue resources and distribution networks. These are sustainable cornerstones of PrimeCell Therapeutics.

We apply fundamental research results into clinical practise to provide patients with innovative treatments methods. We expect that in the future all citizens are to have the opportunity to save their tissues and cells, which could be used for treatment if necessary. Thus, we are to achieve a state which will allow for „body regeneration of each individual based on biological tools.” This approach is to significantly lower the cost of treatments as well as it is the potential solution for aging population and constantly rising healthcare deficits.

PrimeCell Therapeutics utilises natural healing and regenerative properties of cells and its components. Through specialised proven processes, we are able to influence cell properties to achieve the desired regenerative effect in the affected human tissues.

One of the cornerstones of PrimeCell Therapeutics activities is an intensive co-operation with renowned domestic and international scientific institutions and clinical centres with the goal of transferring the fundamental research results into clinical practise for patients use. Furthermore, PrimeCell Therapeutics is to expand its current network of more than one hundred clinical centres and partners in the Czech Republic and abroad.

We strive to ensure that our specialists are world-recognised experts with high qualifications in the fields of medicine, biotechnology and material engineering even in the future.

 

cara

Mise společnosti

Umožnit všem lidem zvýšit kvalitu života či jeho záchranu a zlepšení zdravotního stavu s využitím lidských buněk a tkání. Využití vlastních buněk je přirozeným způsobem ochrany zdraví a zachování života.

Vize společnosti

PrimeCell Therapeutics a.s. je biotechnologická společnost vyvíjející léčivé přípravky z lidských buněk s cílem zlepšit kvalitu lidského života. Využíváme přirozené léčivé a regenerativní vlastností buněk. Speciálními manipulacemi ovlivňujeme vlastnosti buněk tak, aby léčebného účinku bylo dosaženo v postižených tkáních.

PrimeCell Therapeutics a.s. poskytuje pacientům nové metody vysoce personalizované efektivní léčby, které využívají lidské buňky a tkáně a to především v případech, kdy stav pacientů nelze léčit běžnými léčivy nebo jinou konvenční metodou, či je-li léčba lidskými buňkami pro pacienta šetrnější. Bude se věnovat především přípravě autologních a alogenních léčivých přípravků pro ortopedické indikace, ischemické choroby, kožní defekty nebo hojení ran.

Jsme biotechnologická společnost zabývající se regenerativní medicínou, s vlastním R&D, robustní výrobní infrastrukturou, vlastními produkty, rozsáhlou pipeline budoucích produktů, vlastními zdroji buněk a tkání a distribuční sítí. Toto základní zaměření si PrimeCell Therapeutics a.s zachová i v budoucnosti.

Aplikujeme výsledky základního výzkumu do praxe tak, aby sloužily co možná nejdříve pacientům. Předpokládáme, že v budoucnu bude mít každý občan možnost uložit si svou tkáň a buňky, které využije v případě potřeby. Dosáhneme tak stavu, kdy lze „regenerovat organismus každého jedince pomocí vlastních biologických nástrojů.“ Tento přístup zásadně sníží náklady na léčbu obyvatelstva a je řešením pro stárnutí populace a zvyšující se deficity zdravotních účtů.

Využíváme přirozených léčivých a regenerativních vlastností buněk a jejich součástí. Speciálními ověřenými postupy ovlivňujeme vlastnosti buněk tak, abychom dosáhli léčebného účinku v postižených tkáních.

Jedním ze základů aktivit PrimeCell Therapeutics a.s. je intenzivní spolupráce s renomovanými tuzemskými a světovými vědeckými institucemi a klinickými centry s cílem využít výsledky základního výzkumu v klinické praxi a to co nejrychleji ku prospěchu pacientů. Dále bude rozvíjena dosavadní síť více než sto klinických center a partnerů v České republice a v zahraničí.

Usilujeme o to, aby naši pracovníci byli i v budoucnu světově uznávaní odborníci s vysokou kvalifikací z oblasti medicíny, biotechnologií materiálového inženýrství.

 

PrimeCell Therapeutics a.s. je biotechnologická společnost vyvíjející léčivé přípravky z lidských buněk s cílem zlepšit kvalitu lidského života. Využíváme přirozené léčivé a regenerativní vlastnosti buněk. Speciálními manipulacemi ovlivňujeme vlastnosti buněk tak, aby léčebného účinku bylo dosaženo v postižených tkáních.

 

 

Využíváme přirozených léčivých a regenerativních vlastností buněk a jejich součástí. Speciálními ověřenými postupy ovlivňujeme vlastnosti buněk tak, abychom dosáhli léčebného účinku v postižených tkáních.

PrimeCell Therapeutics a.s. poskytuje pacientům nové metody vysoce personalizované efektivní léčby, které využívají lidské buňky a tkáně a to především v případech, kdy stav pacientů nelze léčit běžnými léčivy nebo jinou konvenční metodou, či je-li léčba lidskými buňkami pro pacienta šetrnější. Bude se věnovat především přípravě autologních a alogenních léčivých přípravků pro ortopedické indikace, ischemické choroby, kožní defekty nebo hojení ran.

 

Jedním ze základů aktivit PrimeCell Therapeutics a.s je intenzivní spolupráce s renomovanými tuzemskými a světovými vědeckými institucemi a klinickými centry s cílem využít výsledky základního výzkumu v klinické praxi, a to co nejrychleji ku prospěchu pacientů. Dále bude rozvíjena dosavadní síť více než sto klinických center a partnerů v České republice a v zahraničí.

 

PrimeCell Therapeutics a.s. byl založen v roce 2007. Je jedním z nejvýznamnějších investorů v Evropě v oblasti regenerativní medicíny. Vlastní a provozuje vysoce moderní vývojovou a výrobní infrastrukturu pro aplikovaný vývoj, zpracování a výrobu lidských buněk a tkání. Ve svém portfoliu má téměř 8000 m2 laboratorních prostor, z toho 2000 m2 cGMP zázemí pro vývoj a výrobu buněčných a tkáňových produktů. Více o infrastruktuře PrimeCell Therapeutics a.s. naleznete na www.natic.cz a www.4medi.cz

 

  About us
who we are
corporate Overview executive
and non-executive

directors
our history
partnerships and our
responsibility
Advanced & Cell Therapy

Key programs & products
current products
products in the pipeline
stories
Research
our innovative strategy
research areas
our developments
co-operation opportunites
Media
news
PrimeCell in media
odborné publikace
photogallery
corporate identity
About 4MEDi

Contact us
contact us
informace pro akcionáře
PrimeCell Therapeutics a.s.
Sídlo: Jáchymova 26/2 Praha 1/ 110 00
Office: U Plynárny 1002/97 Praha 10/ 101 00

Praha / Brno / Ostrava / New York / Singapore / Jeddah
© by primecell | pupečníková krev | design by upsala