Our developments

Current Investment Projects

Biotechnology park 4MEDi
The 4 MEDical Innovations Scientific and Technical Park in Ostrava for the Silesia Euroregion (which is covering area of the Czech Republic, Poland and Slovakia) is designed for the research and use of cell therapy, biotechnology and nanotechnology in personalised medicine. This new state-of-the-art centre is being established in close collaboration with the University Hospital Ostrava and the Medical Institute in Ostrava.

This project has been funded by the European Regional Development Fund and the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic.

NEXT-M Infrastructure
This production platform for Advanced Therapy, called the ´New Emerging XCell Therapies for the Market in Brno´ is designed for products from the area of orthopaedics and traumatology. Users of these products are pioneers in the application of bio-implants in the Czech Republic.

This project was funded by the European Regional Development Fund and the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic.


logo EU

čára

Projekt Vývoj regenerativních a léčivých přípravků moderní terapie na bázi kultivovaných mesenchymálních kmenových buněk z tkáně pupečníku

Společností PrimeCell Advanced Therapy, a.s. (původně PrimeCell Therapeutics) byl k 1. 11. 2016 zahájen projekt č. TF03000037 s názvem Vývoj regenerativních a léčivých přípravků moderní terapie na bázi kultivovaných mesenchymálních kmenových buněk z tkáně pupečníku, jehož řešení bylo podpořeno v rámci 3. veřejné soutěže vyhlášené Technologickou agenturou ČR v Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA.

Cílem je vývoj léčivého přípravku moderní terapie na bázi kultivovaných mesenchymálních kmenových buněk (MSC) z tkáně pupečníku pro léčbu závažných imunitně podmíněných stavů a pro regenerativní medicínu.

V rámci projektu společnost úzce spolupracuje s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně a prohlubuje spolupráci s korejskou společností HansBiomed Corp., která na projektu participuje.

 

čára

Projekt Odborná jazyková výuka angličtiny

V rámci Podpory odborného vzdělávání zaměstnanců II, která je zaměřena na odborný rozvoj zaměstnanců, se společnost PrimeCell Advanced Therapy, a.s. zapojila v září 2017 do projektu reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 s názvem vzdělávacích aktivit:
Odborná jazyková výuka angličtiny – úroveň A2
Odborná jazyková výuka angličtiny – úroveň B1
Odborná jazyková výuka angličtiny – úroveň B2
Odborná jazyková výuka angličtiny – úroveň C1

Projekt je spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu (85 %) a z prostředků státního rozpočtu České republiky (15 %).

 

čára

Projekt Stáže studentů ve Vědeckotechnologickém parku 4Medical Innovations Ostrava

Ve společnosti PrimeCell Bioscience, a.s. byl zahájen v říjnu 2017 projekt s názvem „Stáže studentů ve Vědeckotechnologickém parku 4Medical Innovations Ostrava“ podpořeným v rámci dotačního titulu Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Cílem projektu je zapojit vybrané studenty vysokých škol v MSK do reálných vědecko-výzkumných aktivit společnosti pod vedením zkušených lektorů. Studenti tak mají možnost získat praktické laboratorní zkušenosti, které zvýší jejich odborné kompetence a následně i uplatnitelnost na trhu práce.

tisková zpráva

čára

Projekt Vývoj přípravků pro dentální aplikace a pro použití v regenerativní medicíně

Na základě projektové žádosti s názvem Vývoj přípravků pro dentální aplikace a pro použití v regenerativní medicíně<>, podávané do výzvy v rámci programu Potenciál

(III. výzva) Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je společností PrimeCell Advanced Therapy, a.s. od srpna 2017 realizován investiční projekt registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0010046.

Předmětem projektu je dovybavení laboratoří technologickými zařízeními za účelem vývoje nových produktů pro dentální aplikace a léčivých přípravků na bázi mezenchymálních kmenových buněk pro aplikace v regenerativní medicíně, což jsou jedny z prioritních cílů vědecko-výzkumné činnosti společnosti.

čára

Projekt TFC-X - Charakterizace, optimalizace a validace GMP-grade výroby nového biotechnologického léčivého přípravku

Od 1. 10. 2017 společnost PrimeCell Advancet Therapy, a.s. realizuje projekt s názvem TFC-X - Charakterizace, optimalizace a validace GMP-grade výroby nového biotechnologického léčivého přípravku. Tento projekt žádá o podporu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Aplikace (III. výzva). Registrační číslo projektu je CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010317.

Předmětem řešení projektu je charakterizace, optimalizace a validace výroby nového léčivého přípravku s pracovním názvem TFC-X, určeného primárně pro léčbu kritické končetinové ischemie. Výstupem projektu bude ověřená technologie a poloprovoz.

 

PrimeCell Therapeutics a.s. je biotechnologická společnost vyvíjející léčivé přípravky z lidských buněk s cílem zlepšit kvalitu lidského života. Využíváme přirozené léčivé a regenerativní vlastnosti buněk. Speciálními manipulacemi ovlivňujeme vlastnosti buněk tak, aby léčebného účinku bylo dosaženo v postižených tkáních.

 

 

Využíváme přirozených léčivých a regenerativních vlastností buněk a jejich součástí. Speciálními ověřenými postupy ovlivňujeme vlastnosti buněk tak, abychom dosáhli léčebného účinku v postižených tkáních.

PrimeCell Therapeutics a.s. poskytuje pacientům nové metody vysoce personalizované efektivní léčby, které využívají lidské buňky a tkáně a to především v případech, kdy stav pacientů nelze léčit běžnými léčivy nebo jinou konvenční metodou, či je-li léčba lidskými buňkami pro pacienta šetrnější. Bude se věnovat především přípravě autologních a alogenních léčivých přípravků pro ortopedické indikace, ischemické choroby, kožní defekty nebo hojení ran.

 

Jedním ze základů aktivit PrimeCell Therapeutics a.s je intenzivní spolupráce s renomovanými tuzemskými a světovými vědeckými institucemi a klinickými centry s cílem využít výsledky základního výzkumu v klinické praxi, a to co nejrychleji ku prospěchu pacientů. Dále bude rozvíjena dosavadní síť více než sto klinických center a partnerů v České republice a v zahraničí.

 

PrimeCell Therapeutics a.s. byl založen v roce 2007. Je jedním z nejvýznamnějších investorů v Evropě v oblasti regenerativní medicíny. Vlastní a provozuje vysoce moderní vývojovou a výrobní infrastrukturu pro aplikovaný vývoj, zpracování a výrobu lidských buněk a tkání. Ve svém portfoliu má téměř 8000 m2 laboratorních prostor, z toho 2000 m2 cGMP zázemí pro vývoj a výrobu buněčných a tkáňových produktů. Více o infrastruktuře PrimeCell Therapeutics a.s. naleznete na www.natic.cz a www.4medi.cz

 

  About us
who we are
corporate Overview executive
and non-executive

directors
our history
partnerships and our
responsibility
Advanced & Cell Therapy

Key programs & products
current products
products in the pipeline
stories
Research
our innovative strategy
research areas
our developments
co-operation opportunites
Media
news
PrimeCell in media
odborné publikace
photogallery
corporate identity
About 4MEDi

Contact us
contact us
informace pro akcionáře
PrimeCell Therapeutics a.s.
Sídlo: Jáchymova 26/2 Praha 1/ 110 00
Office: U Plynárny 1002/97 Praha 10/ 101 00

Praha / Brno / Ostrava / New York / Singapore / Jeddah
© by primecell | pupečníková krev | design by upsala